Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30  

tel. +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Ostatnia aktualizacja: 2012-11-19 10:08:10
Informację opublikowano: 2012-10-26 09:54:02

Data ogłoszenia zamówienia publicznego: 2012-10-26

Termin składania ofert: 2012-11-05 11:00:00

Zamieszczenie: obowiązkowe

Rodzaj zamówienia: dostawy

Zamawiający:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Rzeszowie

Rzeszów, 35-064, woj. podkarpackie
Tel.: +48 178614849
Faks: +48 178626660

www.podgik.rzeszow.pl
www.bip.podgik.rzeszow.pl

Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego serwera, dwóch przełączników FC, siedmiu dysków do macierzy oraz instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Okres w dniach: 21

Wadium:

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł

Czy przewiduje się udzielanie zaliczek na poczet zamówienia:

nie

Procedura:

przetarg nieograniczony


Wprowadził(a): Maciej Dziedzic

Zatwierdził(a): Henryk Dąbrowski

Informację opublikowano: 2012-11-08 11:35:21

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Nazwa plikuData udostępnieniaPobierz
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_GI_1333_4_2012.pdf 2012-11-08 11:33:33

Wprowadził(a): Maciej Dziedzic

Zatwierdził(a): Henryk Dąbrowski


Autor opracowania: Henryk Dąbrowski

drukuj
Rejestr zmian