Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30  

tel. +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2017-11-29 11:52:14

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 1247.

- układ wysokościowy Kronsztadt 1986

- układ poziomy 2000 strefa 7 (21o)

Mapa numeryczna prowadzona jest w programie EWMAPA

Ewidencja gruntów prowadzona jest w programie EWOPIS

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pracuje na programie OSRWIN

Mapy w postaci elektronicznej wydawane są w nastąpujących formatach:
- plik tekstowy EWMAPY (podstawowy)
- plik pdf
- plik dxf
- plik shp

Wykaz obowiązujących map wraz z skalą dostepny jest na stronie PODGIK czytaj

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho