Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

tel. +48 178614849
fax +48 178626660

podgik@podgik.rzeszow.pl

www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2014-01-22 16:08:34

Po zalogowaniu na platformę ePUAP, należy wybrać:
Lista spraw --> Inne klasyfikacje --> PODKARPACKIE

epuap1

następnie:

Rzeszów (gmina miejska)

epuap2

z listy spraw należy wybrać "Pismo ogólne do urzędu"

epuap3 

wybieramy "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie"

epuap4 

klikamy przycisk "Przejdź do formularza"

epuap5 

Wprowadził(a): Maciej Dziedzic