Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

belkajasna

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30  

tel. +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2017-08-02 09:35:00

POWIATOWY OŚRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Rzeszowie

 

 

Sekretariat
+48 178614849
pokój 501 podgik@podgik.rzeszow.pl
Dyrektor Mirosław Chmiel
+48 178614849
pokój 501 podgik@podgik.rzeszow.pl
Z-ca Dyrektora Grażyna Kowal
+48 178614840
pokój 502 podgik@podgik.rzeszow.pl
Kierownik Oddziału Dokumentacji i Kartografii
p.o. Marek Płonka
+48 178614838
pokój 23
GD@podgik.rzeszow.pl
Informatyk - Agnieszka Bocho
+48 178614847
pokój 409 abocho@podgik.rzeszow.pl
Redaktor BIP, strony WWW
+48 178614814
pokój 409
abocho@podgik.rzeszow.pl

 

ODDZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

belkaciemna
Obsługa stron
+48 178614819
pokój 112 podgik@podgik.rzeszow.pl
Gmina Błażowa +48 178614840 pokój 502
GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Boguchwała
+48 178614886
pokój 506 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Chmielnik
+48 178614840
pokój 502 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Dynów
+48 178614805
pokój 505 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Głogów Małopolski
+48 178614836
pokój 504 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Hyżne
+48 178614878
pokój 509 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Krasne
+48 178614878
pokój 509 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Lubenia
+48 178614882
pokój 503 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Świlcza
+48 178614830
pokój 510 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Trzebownisko
+48 178614881
pokój 510 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Tyczyn
+48 178614882
pokój 503 GK@podgik.rzeszow.pl

Gmina Kamień i Sokołów Młp.
siedziba w Sokołowie Młp., Rzeszowska 29A

+48 177729974 pokój 4 i 5 GK-SM@podgik.rzeszow.pl

 

ODDZIAŁ DOKUMENTACJI I KARTOGRAFII


Obsługa stron
+48 178614828
+48 178614892
pokój 23 GD@podgik.rzeszow.pl
Numeryczna mapa ewidencyjna

+48 178614835
+48 178614843
+48 178614847
+48 178614814
pokoje:
102
408
409
105
 
Numeryczna mapa zasadnicza

+48 178614814
+48 178614835
+48 178614813
pokoje:
105
102
104
m.num@podgik.rzeszow.pl

ODDZIAŁ TECHNICZNEJ OBSŁUGI
ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH


Obsługa stron
+48 178614816
pokój 110
 
Numeryczna mapa - ZUDP
+48 178614816
pokój 110
zudp.rzeszow@gmail.com

Autor opracowania: Agnieszka Bocho

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho

Zatwierdził(a): Henryk Dąbrowski