Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30  

tel. +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2019-11-14 10:07:41

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE
  numer telefonu piętro pokój email
Sekretariat 17-8614849, 17-8614823 2 203 podgik@podgik. rzeszow.pl
Dyrektor Mirosław Chmiel 17-8614823 2 203a dyrektor@podgik.rzeszow.pl
Z-ca Dyrektora Grażyna Kowal 17-8614822 2 202 ewidencja@podgik.rzeszow.pl
ODDZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Sala obsługi (wydawanie wypisów i wyrysów) 17-8614801 Parter 001  
Obsługa wniosków elektronicznych 17-8614803 Parter 001 GK@podgik.rzeszow.pl
Gmina Dynów 17-8614820 2 200 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Tyczyn 17-8614821 2 201 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Lubenia 17-8614821 2 201 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Błażowa 17-8614822 2 202 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Chmielnik 17-8614822 2 202 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Krasne 17-8614824 2 204 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Hyżne 17-8614824 2 204 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Świlcza 17-8614827 2 207 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Trzebownisko 17-8614827 2 207 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Boguchwała 17-8614828 2 208 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Głogów Młp. 17-8614829 2 209 podgik@podgik. rzeszow.pl
Gmina Kamień i Sokołów Młp. z siedzibą w Sokołowie Młp., ul. Rzeszowska 29A 17-7729974 Parter 4 i 5 GK-SM@podgik.rzeszow.pl
ODDZIAŁ DOKUMENTACJI I KARTOGRAFII
Kierownik Oddziału Dokumentacji i Kartografii p.o. Marek Płonka 17-8614837 Poddasze   
307 GD@podgik.rzeszow.pl
Sala obsługi geodetów 17-8614802 Parter 002 GD@podgik.rzeszow.pl
Obsługa Geoportalu  17-8614835 Poddasze
305 GD@podgik.rzeszow.pl
Naliczanie opłat 17-8614836 Poddasze 306 GD@podgik.rzeszow.pl
ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI POWIATOWEJ BAZY EGIB
Numeryczna mapa ewidencyjna 17-8614831, 17-8614832 Poddasze 301, 302  
Weryfikacja operatów prawnych 17-8614833 Poddasze 303  
ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT
Kierownik Zespołu 17-8614816 1 106 zudp.rzeszow@gmail.com
Obsługa stron i narad koordynacyjnych 17-8614816 1 106 zudp.rzeszow@gmail.com
Numeryczna mapa zasadnicza 17-8614817 1 107  
 
Informatyk 17-8614805 Parter 005 abocho@podgik.rzeszow.pl, daniel.karnas@podgik.rzeszow.pl
Inspektor ochrony danych, archiwista 17-8614804 Parter 004  

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho