Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

tel. +48 178614849
fax +48 178626660

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

podgik@podgik.rzeszow.pl

www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2014-01-03 13:48:35

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do naszej instytucji.

esp

Wprowadził(a): Maciej Dziedzic