Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30  

tel. +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2019-04-25 15:15:31

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

2019-03-29 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy młodszego geodety w zespole ds. obsługi powiatowej bazy GESUT.  

Ogłoszenie                       czytaj

Dodatkowe dokumenty dostępne  w sekcji "Dokumenty do pobrania"

Wyniki naboru                 

__________________

 

 

2019-03-29 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora danych osobowych.

Ogłoszenie                        

Dodatkowe dokumenty dostępne w sekcji "Dokumenty do pobrania"

Wyniki naboru                  

__________________

 

 

2019-03-29 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy młodszego geodety w oddziale ewidencji gruntów i budynków.  

Ogłoszenie                         

Dodatkowe dokumenty dostępne w sekcji "Dokumenty do pobrania"  

Wyniki naboru                   

__________________

 

____________________

2018-06-29 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na trzy wolne stanowiska pracy młodszego geodety.

Ogłoszenie                       czytaj

Dodatkowe dokumenty:    

Kwestionariusz osobowy

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

Wyniki naboru                

__________________  

2017-11-23

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy GEODETY w zespole ds. obsługi powiatowej bazy GESUT.

Ogłoszenie          czytaj

 

Wyniki naboru    

__________________

2017-11-23

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy GEODETY w oddziale dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

Ogłoszenie          czytaj

 

Wyniki naboru    

__________________

2016-09-20 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy MŁODSZEGO GEODETY w oddziale ewidencji gruntów i budynków. 

Ogłoszenie         czytaj                                                                                

Wynik naboru     

_________________

2010-01-07
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu.
Informacje szczegółowe
________________

 

2009-03-12
Pracownia Technicznej Obsługi ZUDP ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Geodeta w wymiarze 1/2 etatu.
Informacje szczegółowe
________________

 

2008-11-06
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 4 wolne stanowiska pracy MŁODSZY GEODETA.
Informacje szczegółowe
________________

 

2007-12-21
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy starszego geodety.
Informacje szczegółowe
________________

 

2006-12-13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy starszego geodety.
Informacje szczegółowe
________________

 

2006-09-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora.
Informacje szczegółowe

 

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho

Zatwierdził(a): Mirosław Chmiel