Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30  

tel. +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
Bank BPS S.A. I Oddział w Rzeszowie
71 1930 1187 2710 0718 8718 0003

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2019-04-25 15:19:48

 1. Zarządzenie Starosty Rzeszowskiego nr II/7/2019 z dnia 12.03.2019r w sprawie zmiany załacznika nr 1 do zarządzenia nr II/1/2017r Starosty Rzeszowskiego z dnia 02.01.2017r.
  czytaj
 2. Zarządzenie Starosty Rzeszowskiego nr II/2/2019 z dnia 21.01.2019r w sprawie zmiany załacznika nr 2 do zarządzenia nr II/1/2017r Starosty Rzeszowskiego z dnia 02.01.2017r.
  czytaj
 3. Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z dnia 27.07.2017 r. w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  czytaj
 4. Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z dnia 11.04.2017 r. w sprawie zmiany czasu pracy PODGIK w Rzeszowie.
  czytaj
 5. Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  w Rzeszowie z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa

  czytaj
 6. Zarządzenie Nr II/1/2017 Starosty Rzeszowskiego z dnia 02.01.2017 r.
  czytaj

 7. Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
  w Rzeszowie z dnia 01.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa
 8. Uchwała Nr 178/1362/14 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2014r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Rzeszowie
 9. Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej          w Rzeszowie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za przypadające w sobotę swięto.
 10. Zarządzenie Nr II/8/2012 Starosty Rzeszowskiego z dnia 1.06.2012r.
  w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
 11. Uchwała Nr 9/50/11 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2011r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
 12. Uchwała Nr XXXII/281/06 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2006r.
  w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho

Zatwierdził(a): Henryk Dąbrowski